Struktura Organizacyjna

dyrektor:
Dorota Lenart

wicedyrektor:
Lizeta Krzoska

W skład Zespołu Szkół Zawodowych nr 3 w Starachowicach wchodzą:

  • Branżowa Szkoła I Stopnia nr 1
  • Branżowa Szkoła II Stopnia
  • Sportowe Liceum Ogólnokształcące
  • Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych